18.2.08

СДРУЖЕНИЕ “СВЯТ ЗА ВСИЧКИ”

Сдружение “Свят за всички” - Силистра работи на територията на област Силистра. Регистрирано е на 24.02.2000г., със съдебно решение № 251 на Силистренски окръжен съд. Притежава удостоверение № 025/21.05.2003г. за вписване в Централния ргистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.
За годините на съществуването си Сдружението успя да предостави комплекс от услуги в областта на образованието, екологията и туризма.

Мисия на организацията:
Сдружение „Свят за всички” – Силистра е неправителствена организация в обществена полза, която работи за:
· възстановяване, опазване и устойчиво развитие на природната среда
· формиране на екологично поведение в местното население насърчаване развитието на туризма в региона

Услугите предоставяни от организацията са насочени към:
*Ученици с изявени интереси в областта на екологията и учители по биология и екология
*Mестни и регионални институциии, работещи в областта на екологията, образованието и туризма
*Местни екологични организации
*Mестни общности от регион Силистра
*Tуристи и гости на региона

Организацията е член е на:
* Асоциацията за трансгранично сътрудничество и развитие “Дунавска Добруджа”, в която членуват 41 общини, нестопански организации и фирми от областите Силистра, Добрич, Префектура Кълараш и Олтеница
* Асоциация на социалните предприятия в България в която членуват 21 нестопански организации и социални предприятия в страната

* Българската Асоциация за Алтернативен Туризъм, която обединява НПО, хотели, семейни къщи и ресторанти от цялата страна

НЯКОИ ОТ НАШИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ

*Изграждане на Туристически информационен център - предлага туристическо обслужване и услуги
*Изграждане на Риболовен музей в с. Ветрен
*Изработване на първия комплексен туристически каталог включващ информация за природни и туристически забележителности и места за настаняване в област Силистра
*Закупуване и поставяне на камера в Биосферен резерват “Сребърна” в близост до пеликанската локва за директно видеонаблюдение на живота в резервата
*Изработване на филми и книги за биоразнообразието на Биосферен резерват “Сребърна” и Защитената местност “Блатото Малък Преславец”
*Изготвяне на научни доклади за биоразнообразието на Защитената местност “Блатото Малък Преславец”
*С радио рубриката “Водата – извор на живот” излъчена по проект “Водата – извор на живот” в частното радио “Мелодия” - град Силистра бе спечелено първо място в категорията Екология на Фестивал на медийни продукти за евроитеграция в град Русе през 2005г.
*Резултатите от реализирането на проект “Зелен Дунав и в Силистра” класираха Компанията Coca-Cola Хеленик Ботълинг Къмпани България на първо място на Европейските бизнес награди за околна среда.

*Участие на две от възпитаничките на Еко клуб “Пеликан” към ЦУТНТ град Силистра в V Национално състезание по природни науки и екология, с доклад разработен на базата на извършения химичен мониторинг на замърсяването на река Дунав с хранителни вещества по проект ““Да спрем замърсяването на река Дунав с хранителни вещества”. Двете момичета станаха първите приети студентки от Силистра за учебната 2007/2008г. с възможност за избор в пет университета в страната
*Извършване на 48 обучения и семинари с участие на над 2300 ученици, земеделски производители, неправителствени организации, институции занимаващи се екология и туризъм, представители на бизнеса и местно население

Адрес за контакти: гр. Силистра 7500, п.к. 283,
тел/факс: 086 820 487; GSM 089 66 46 142
e-mail: wfa@abv.bg , velo6@abv.bg

http://www.preslavec.net1.cc/

http://www.eurovelo6.silistra.eu/

http://www.vetren.silistra.eu/